Autograph III

Autograph III

The Freedom to Choose

Gözlük camı tasarımında çığır açan bir konsepte dayanan Shamir Autograph III,  yeni ve tüm görsel dengeleri kusursuz bir progressive cam olup, kullanıcı ile bütünleşecek şekilde ayarlanmakta, daha net ve rahat bir görme deneyimi sunmaktadır.

 

Dört farklı teknolojinin mükemmel birleşimidir, Eye Point Technology III®, Natural Posture, IntelliCorridor, As-Worn Quadro.

 

Shamir'in araştırma ve geliştirme ekibi gözlük camı tasarımları aynı olduğu halde, her kullanıcının algıladığı görüş alanının, derecelerine bağlı olarak önemli oranda farklılık gösterdiği gerçeğine odaklanmıştır. Bunun sonucunda hipermetropların miyoplara nazaran daha dar bir görüş alanı elde etmektedirler.

 

 

auto1

Eye-Point Technology III®

 

Shamir`in Eye Point Technology III® ile kullanıcıların görmelerini istediği nesnenin ebadını tanımlamakla başlamış ve artık gerçek dünya imgelerini simüle ederek, gözlük camı derecesi ve çerçeve seçimlerinden bağımsız olarak tüm kullanıcılar için daha iyi bir görüş deneyimi sağlayan gözlük camı tasarımını geliştirmiştir.

Daha önceki teknolojilerde: Miyop ve Hipermetrop hastaların görüş farkları

auto2

 

Eye-Point Technology III ile: Miyop ve Hipermetrop hastaların görüşleri 

auto3

 

 

auto4Natural Posture

 

Shamir Natural Posture ile, camdaki yakın görüş alanı, kullanıcının artı dereceye mi yoksa eski dereceyi sahip olduğu göz önünde bulundurularak, gözlük camı koridorunda dinamik olarak konumlandırılmıştır. Bu kitap okurken doğru görüş mesafe ve açısını bulmak amacıyla başının öne veya arkaya eğilmesi veya alternatif olarak kitabın yakın veya uzak tutulması ihtiyacını azaltmaktadır. Böylelikle herhangi bir duruş rahatsızlığı en aza indirilmekte ve kullanıcılara yakın görüş sırasında rahat bir doğal duruş sağlanmaktadır.

 

Daha önceki teknolojilerde:  

auto5

 

 

Natural Posture ile:

auto6

 

 

 

auto7

 

IntelliCorridor 

 

Shamir IntelliCorridor ile, gözlük camı güç dağılım profilini kontrol etmelerine izin vermekte ve gözlük camının her noktasında değişken güç sağlamaktadır. Shamir Autograph III, dijital cihazların sıklıkla kullanımının sözkonusu olduğu günümüz modern yaşam tarzlarının görsel ihtiyaçları için, her görüş mesafesi ve faaliyeti için optimal görüş rahatlığınını sunar.

 

auto8

 

auto9

As-Worn Quadro

Shamir As-Worn Quadro ile, kullanıcının gözlük camının çerçeveye yerleştirildikten sonraki görüş deneyiminin, göz doktoru tarafından başlangıçta ölçüldüğü sıradaki görüş deneyimi ile aynı olması sağlanarak, hastaya aynı görüş rahatlığı ve keskinliğini sunmaktadır. Tasarım boyutlarını dörde katlayan As-Worn Quadro, bu teknolojiyi daha iyi hale getirerek Shamir Autograph III'ün seçilmiş herhangi bir çerçevede çerçeve eğim varyasyonlarında dört kat fazla tasarım istikrarı sağlamasına izin vermektedir.

 

auto10